Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Търговище на 22.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 3 от заседание на Общински съвет – Търговище на 01.12.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Търговище на 17.11.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Търговище на 07.11.2011 год. от 10.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище


 Протокол № 55 от заседание на Общински съвет – Търговище на 19.09.2011 год. от 15.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 54 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.08.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 53 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.07.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

 Протокол № 52 от заседание на Общински съвет – Търговище на 30.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 51 от заседание на Общински съвет – Търговище на 09.06.2011 год. от 17.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 50 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.05.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Търговище на 28.04.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 48 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.03.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 47 от заседание на Общински съвет – Търговище на 21.02.2011 год. от 14.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет – Търговище на 31.01.2011 год. от 09.00 ч. в зала "Христо Самсаров" на Община Търговище