Бюджет на Община Търговище за 2012 година, приет Р Е Ш Е Н И Е  № 5 П Р О Т О К О Л  № 7 / 20.02.2012 г. на Общински съвет Търговище

Препис от Р Е Ш Е Н И Е  № 5 П Р О Т О К О Л  № 7 / 20.02.2012 г. на Общински съвет Търговище – изтегли

 Изтегли

Приложения към Бюджет 2012

 Изтегли