РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2020 година


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2019 година


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т.2  и Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ за 2018 година


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ  ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1. Т. 1 и т Т.3  ОТ ЗПКОНПИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПУКИ


РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 12 ОТ ЗПРКИ