ИНФРАСТРУКТУРА
Пътната мрежа на общината е с обща дължина 305 км, от които 158 км са IV клас.В транспортната инфраструктура преобладават пътищата от висок клас (в т.ч. международен път Е 772).През територията на общината преминава участък от жп линията София - Мездра - Варна.

Град Търговище се намира на 339 км. североизточно от София, на 41 км. западно от Шумен, на 25 км. северозападно от Велики Преслав и на 100 км. североизточно от Велико Търново.Градът е близо и до изходните пунктове на страната Варна - 110 км. и Русе - 100 км., което го превръща в естествено стратегическо кръстовище.Удобна е и връзката през Котел за Южна България.Градът разполага с добре развити автобусни и железопътни линии, които го свързват с останалата част от страната.Редовни автобусни линии има до Омуртаг, Шумен, Велики Преслав, както до по - малките населени места.
Всички селища в общината са електрифицирани и водоснабдени.

Централни пътно-транспортни артерии пресичат в четирите направления територията на общината. Първокласен път І-4 “София-Велико Търново-Варна” минава през град Търговище. Предвижда се също така автомагистрала “Хемус” да преминава на разстояние 1-15 км. от града. Общината разполага с две железопътни гари по линията София-Горна Оряховица-Варна. На 13км. от град Търговище се намира базата на Летище ”Търговище”, което е с уникално разположение: отстои на 25км. от Шумен и на 30км. от Разград.

Общината притежава добре изградени енергийна и телекомуникационни мрежи. В процес на развитие е газопреносната мрежа. Промишлената зона и социалните заведения на град Търговище са изцяло газифицирани. В момента се работи по изграждане на газопреносна мрежа за бита.

Предстои изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Търговище по Програма ИСПА. Водоснабдяването на населените места е по-високо от средното за страната, въпреки оскъдността на водни ресурси.

В близост до Търговище и в самия град са локализирани няколко минерални извора с лечебно-профилактични характеристики. За задоволяване водните ресурси със стопанско предназначение в общината са изградени 37 язовира.

Функционират съвременна телекомуникационна система и е налице пълен достъп до Интернет. Покритието на мобилни мрежи се осъществява от три оператора на мобилни комуникации – “Мобиком”, ”Глобул”, ”Мобилтел”.