Проектобюджет на Община Търговище за 2019 година - изтегли

Покана за публично обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2019 г.

 

Публичното представяне и обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за 2019 г. ще се проведе на 8.01.2019 г. от 17:00 часа в зала 74, в сградата на общинска администрация.

 Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров кани всички граждани и заинтересовани лица да се включат и отправят своите предложения.

Препис от заповед З-01-1026/28.12.2018 г. за публичното обсъждане на бюджета

 

Приложения към проекто-бюджета на Община Търговище за 2019 година

Проект на приходите на Община Търговище за 2019 година

Проект на разходите на Община Търговище за 2019 година

Проект на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище през 2019 година

Информационен материал за гражданите за представяне  на  проекта за бюджет 2019 г.  на Община Търговище