Проектобюджет на община Търговище за 2014 г.


Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Търговище за 2014 г.

 Кметът на община Търговище д-р Красимир Мирев отправя покана за участие в публичното обсъждане на проектобюджета на Община Търговище за следващата 2014 г., капиталовата програма и инвестиционния заем в размер на 2 млн. лв. за одобряване инфраструктурата на селата и града.

Обсъждането ще се състои на 29 ноември 2013 г., петък, от 17.00 часа в зала „Христо Самсаров” на Община Търговище

Населението може да прави писмени предложения до кмета и/или председателя на Общинския съвет, както и да присъства на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет, на които ще бъде разглеждан проектът за бюджет на Община Търговище за 2014 г.

 Капиталова програма

 Приложение 1

 Приложение 2