Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Година Декларации по чл. 12, т. 1 Декларации по чл. 12, т.2
2017 Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ подадени към 28 юни 2017 година Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ подадени към 28 юни 2017 г.
2016 Декларции по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ подадени към 31 март 2016 Декларции по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ подадени към 31 март 2016
2015 Декларации по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ, подадени през 2015  Декларации по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ, подадени през 2015
2014    
2013

Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени 2013 година

Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени към 15 ноември 2013 година

Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ към 15 ноември 2013

 Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадени 2013 година

2012 Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени 2012 година Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадени 2012 година
2011 Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ, подадени 2011 година  Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ, подадени 2011 година
2010  Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ, подадени 2010 година Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ, подадени 2010 година
2009 Декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ, подадени 2009 година Декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ, подадени 2009 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Деклараци по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ на кметове на кметства за мандат 2015 - 2019 година
Деклараци по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ на кметове на кметства за мандат 2015 - 2019 година

Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2013 година

Регистър на подадени декларации по чл. 12 от ЗПУКИ за 2010, 2011, 2012  година