ПРЕПИСИ ОТ ЗАПОВЕДИ


Препис от заповед З-01-945/26.11.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Търговище считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Публикувана на 26.11.2020 г.


Препис от заповед З-01-793/22.10.2020 г. за въвеждане на  следните противоепидемични мерки на територията на общинска  администрация, кметства и кметски наместничества, и второстепенните разпоредители, считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Публикувана на 23.10.2020 г.


Препис от заповед З-01-291/27.04.2020 г. за посещение на градски паркове и градини

Публикувана на 27.04.2020 г.


 Препис от заповед  З-01-272/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари за периода от 17 до 19 април 2020 г.

 Публикувана на 15.04.2020 г.


Препис от заповед  З-01-260/13.04.2020 г. за преустановяване функционирането на кооперативните пазари

Публикувана на 13.04.2020 г.


Препис от заповед З-01-251/07.04.2020 г. за безопасно функциониране на кооперативните и фермерски пазари на територията на община Търговище

Публикувана на 07.04.2020 г.


Препис от заповед З-01-232/27.03.2020 г. за предварително изпълнение на заповеди, касаещи мерки против разпространението на COVID-19

 Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-228/26.03.2020 г.. за   изменение на Заповед № З-01-215/16.03.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-227/26.03.2020 г.. за отмяна на Заповед №З-01-219/23.03.2020 г. и изменение на Заповед № З-01-196/16.03.2020 г., Заповед № №З–01-203/18.03.2020 г., Заповед №З–01-205/19.03.2020 г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

Публикувана на 27.03.2020 г.


Препис от Заповед З-01-219/23.03.2020 г.  - длъжностните лица по гражданско състояние и кметовете на населените места на територията на община Търговище да не извършват адресна регистрация понастоящ адрес.

 Публикувана на 23.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-215/21.03.2020 за противоепидемични мерки на територията на община Търговище

Публикувана на 21.03.2020 г.


Препис от заповед З-01-205/19.03.2020 за изменение на заповед З-01-196/16.03.2020 г.
Публикувана на 19.03.2020 г.

Препис от заповед З-01-196/16.03.2020 за противоепидемични мерки на територията на община Търговище
Публикувана на 16.03.2020 г.

Препис от заповед З-01-188/13.03.2020 г. следните противоепидемични мерки на територията на община Търговище до 29.03.2020 г.

Публикувана на 13.03.2019 г.


Препис от заповед З-01-181/08.03.2020 г. за противоепидемични мерки във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България.

 Публикувана на 12.03.2020 г.