Схема на пътнико-потока на Кооперативен пазар


Община Търговище ще предоставя хранителна помощ на още 200 крайно нуждаещи се лица по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.".

Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.

От 04 май хранителна помощ ще получават хора, попадащи в следните три категории:

Желаещите да бъдат включени в програмата, не е нужно да подават заявление. Достатъчно е да заявят това на телефон 060168625.Подборът на потребителите ще бъде извършен от специално назначена от кмета на община Търговище експертна комисия и според посочените изисквания за допустимост. Комисията ще извърши и проверка за липса на двойно финансиране - не се допуска потребители да получават еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници.

При по-голям брой записани лица, с приоритет ще бъдат тези, които са поставени под задължителна карантина, а всички останали ще бъдат включени по реда на тяхното регистриране. Ще бъде изготвен списък с одобрените лица и при евентуално отпадане на лице от вече одобрените потребители, неговото място ще бъде заето от следващия в списъка. Данните за поставените под задължителна карантина и нейният период, ще бъдат предоставяни от Регионална здравна инспекция - Търговище.

Програмата предвижда и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в снабдяване на потребителите с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, различен от програмата.

Приготвянето на топлия обяд ще се извършва от Общинско предприятия "Детско и училищно хранене ", след което ще се пакетира в съдове за еднократна употреба и ще се превозва в специализирани превозни средства директно до домовете на нуждаещите се.

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Търговище“ е част от цялостната социална политика на Община Търговище. Ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на топъл обяд в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

 

 Публикувано на 29.04.2020 г.


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19


 Единен информационен портал 

 https://coronavirus.bg/  


Носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително до 13 май, включително

 https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/noseneto-na-zashitna-maska-ili-drugo-sredstvo-pokr/  


DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777

Кампания на здравното министерство в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19. Дарете 1 лв. чрез изпращането на SMS с текст: DMS SOLIDARNOST на кратък номер 17777 (не се удържа ДДС).


 Заповед на министъра на здравеопазването за преминаването през контролно-пропусквателните пунктове в обласните центрове

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/26/rd-01-153.pdf  


 Въпроси и отговори относно COVID-19


Препоръки, съобразени с насоките на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19


Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения


ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО ОБЛАСТИ И ДЪРЖАВИ С РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА COVID-19


 Подготовка на работното място


АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19


Как да предпазим себе си и околните от заболяване?

Информационна брошура за превенция на коронавирус COVID-19 на Министерството на здравеопазването.

Публикувано на 09.03.2020 г.