Продължава набирането на преброители


 

 

Съобщение на Национален статистически институт за започване  набиране на преброители за Преброяване 2021 - изтегли цялото съобщение

От 15 септември 2020 г. започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

/в Центъра за административно обслужване, работни места 3, 4, 5 и 6/.


Документи за кандидатстване

Заявление по образец

Автобиография по образец

Информация за обработка на лични данни  и Съгласие за обработване на лични данни

 


Аудио и видео клипове във връзка с кампанията по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021.

Файловете трябва се изтеглят 


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/