ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА

 

"ЗНАМЕ" ЕООД
Издаване на вестник "Знаме", сделки с интелектуална собственост

 

"ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД
Организиране ползването на Общински пазари и тържища, строителство, ремонт и поддръжка на търговски обекти 

 

"БКС - ТЪРГОВИЩЕ" ЕООД
Строително - монтажни работи и поддържане на хигиената
 

 

"АДАПТ" ЕООД
Проучване и проектиране на градоустройствени решения; жилищни, обществени и промишлени сгради;интериор.

 

 

 

Отчет - анализ за дейността на общинските търговски дружества за 2011 г. - изтегли