ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

“МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД