ПРОЕКТИ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ


Проектобюджет за 2020 г.


Проектобюджет за 2019 г.


Проектобюджет за 2018 г.


Проектобюджет за 2017 г.


Проектобюджет за 2016 г.


Проектобюджет за 2015 г.


Проектобюджет за 2014 г.