РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ

"Бизнес център - Бизнес инкубатор - Търговище"
Административен съд Търговище
Областна Администрация - Търговище
Търговско–промишлена палата – Търговище
Фондация "Английски клуб"
РДВР - Търговище

 ►   Драматичен театър - Търговище

 

 ►    Областен информационен център - Търговище