БИЗНЕС


"ЕНЕРГИЯ" АД ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище
тел:0601 622 79
факс:0601 665 14
e - mail:energia@energia-ltd.com

"Цинкавър ООД" Търговище
7700 Търговище
ул. Странджа 19
инж. Марин Николов 0896-68-22-60
инж. Добри Добрев 0898-74-50-50
инж. Елена Георгиева 0887-21-60-64

ЧАСТНА ЕЗИКОВА ШКОЛА "СКАЙ"
е - mail: skylc@abv.bg

"ТЕРЕМ" ЕАД - ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище
тел:+359 601 45324
факс:+359 601 46696
e - mail: terem_tshte@tshte.net

ДАРСИ 73 ТЪРГОВИЩЕ
тел:0601 66 789, e - mail:darsi73_maria@abv.bg

"ЛВК - ВИНПРОМ" АД ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище
тел:0601 647 51
факс:0601 642 06
e - mail:manager@lvk-vinprom.com