СВАЛИ ТУРИСТИЧЕСКА КАРТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

СВАЛИ ТУРИСТИЧЕСКА БРОШУРА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ


РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ


Своеобразният архитектурно-исторически облик на гр. Търговище започва да се изгражда още през ХIХ век. На територията на общината съществува богато културно-историческо наследство.

Положителните тенденции свързани с развитието на културния туризъм в Община Търговище са:

Паметниците на културата са лесно достъпни за посещения
Всички обекти представляват интерес за чуждестранни и български посетители, за широк кръг от хора с различна квалификация, образование и интереси
Постоянство в провеждането на театрални, хорови фестивали и други културни прояви
Традиционно добра организация за провеждането на пролетното и есенно изложение и целенасочена общинска политика за увеличаване на българските и чуждестранни участници
Наличието на развлекателни заведения-ресторанти, кафенета и др., в близост до културни обекти (Касъровата къща и др.)


РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Множество фамилни хотели и частни квартири са подходящи за селски туризъм и предлагат маршрути по природни пътеки и др. Голяма част от селските къщи в региона представляват малки селски стопанства, където може да се почувства уникалната селска атмосфера.