ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

 

Емине Якубова

тел. 0601/ 68 655

e-mail:obs@targovishte.bg

           yakubova.e@targovishte.bg

 

Професия: Икономист

Образование: Висше

Чужди езици: Английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ДПС

     

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

Гергана Цонева

тел. 0898311936

e-mail: tconevagergana@abv.bg 

 

Професия: Юрист

Образование: Висше

Чужди езици: Английски, руски

Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ