Видео обучения за работа с Единната система за туристическа информация

1. Създаване на достъп до ЕСТИ

2. Подаване на данни към ЕСТИ

3. Управление на потребители и места за настаняване на ЛИДО

4. Преглед на данни за места за настаняване и обобщени данни за нощувки

5. Вход в системата

6. Справки в ЕСТИ за потлебители от общини

7. Инсталиране на удостоверителни вериги на B-TRUST


Единна система за туристическа информация на Министерството на туризма

Тестова среда на Единната ситема за туристическа информация


Информация за изискуеми документи и образци за категоризация на място за настаняване