ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА И  ИНФРАСТРУКТУРА

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 г.


 

Информация за утвърдения план-прием за клас в общинските училища в гр. Търговище за учебната 2020/21 г.

Публикувана на 21.04.2020 г.


 Общинска програма за закрила на детето за 2020 г., приета с Решение № 16 по протокол 6/31.03.2020 г. на Общински съвет ТърговищеОбщинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище 2019-2020 г.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2019 г.

 


 

График за работа на общинските детските градини в периода на неучебното време на учебната 2018/2019 г.

Публикуван на 19.04.2019 г.

 Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Публикувана на 08.004.2019 г.


Система  от правила и критерии за прием на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, в сила  от 31 януари 2019 година

Приложения

Приложение № 1- Заявление за участие в класиране за прием в първи клас  за учебната  20..../ 20.... година

Приложение № 2 - Срокове  за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас

Приложение № 3 - Заявление за записване в първи клас в ……………. / училище/

Приложение № 4 - Прилежащи райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Прилежащ район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Прилежащ район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Прилежаш район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” град Търговище

Приложение № 8  - Прилежащ район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Прилежаш район на  І СУ “Свети Седмочисленици” град Търговище

Приложение № 10  - Прилежаш район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище

Публикувана на 7 февруари 2019 година

 


Система  от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, в сила  от 30 март 2018 година

Приложения

Приложение № 1- Заявление за участие в класиране за прием в първи клас  за учебната ............/............. година

Приложение № 2 - Срокове  за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас

Приложение № 3 - Заявление за записване на дете, участвало в  класиране за прием в първи клас в ……………. / училище/

Приложение № 4 - Прилежащи райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Прилежащ район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Прилежащ район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Прилежаш район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” град Търговище

Приложение № 8  - Прилежащ район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Прилежаш район на  І СУ “Свети Седмочисленици” град Търговище

            Приложение № 10  - Прилежаш район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище

Публикувана на 4 април 2018 година


След приключване на III класиране, съгласно Графика на дейностите по електронния прием на ученици в I клас на територията на град Търговище, към 11.07.2017 г., свободни места има в следните училища:

Училище

Свободни места

1.

Първо ОУ „Христо Ботев“  

11

2.

Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

15

3.

Трето ОУ „П. Р. Славейков“

38

4.

Четвърто ОУ „Иван Вазов“

36

  В периода 12.07.-14.09.2017 г. директорите на посочените училища записват кандидатите по реда на подадените заявления за свободните места до разрешения брой в паралелките. 

Публикувано на 11 юли 2017 г.


 Информация за приема на деца в първа група и свободните места във  втора  и подготвителни  групи  по детски  градини за град Търговище

Публикувана на 4 юли 2017 г.


На 13.06.2017 г., от 10.00 ч., започва регистрацията за второ класиране на приема на деца за 1 клас в училищата на територията на град Търговище. Крайна дата за подаване на заявления за участие в класирането в електронната система е 16.06.2017 г. 

 Публикувано на 12 юни 2017 г.


Система  от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, в архив  от 30 март 2018 година

Приложения

Приложение № 1- заявление за участие в електронно класиране за прием в първи клас

Приложение № 2 - критерии даващи предимство при електронно класиране на децата  за прием в първи клас

Приложение № 3 - заявление за записване на дете в първи клас, участвали в електронно класиране

Приложение № 4 - Преимуществени райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Преимуществен район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Преимуществен район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Преимуществен район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” град Търговище

Приложение № 8  - Преимуществен район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Преимуществен район на  І СУ “Свети Седмочисленици” град Търговище

Приложение № 10  - Преимуществен район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище


Система  от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас  в общинските училища  на територията на град Търговище, приета с Решение № 13 по Протокол № 18 от 28.02.2017 г. на Общински съвет Търговище, в архив от 4 април 2017 г.

Приложения

Приложение № 1- заявление за участие в електронно класиране за прием в първи клас

Приложение № 2 - критерии даващи предимство при електронно класиране на децата  за прием в първи клас

Приложение № 3 - заявление за записване на дете в първи клас, участвали в електронно класиране

Приложение № 4 - Преимуществени райони на училищата на територията на град Търговище

Приложение № 5 - Преимуществен район на І ОУ "Христо Ботев"  град Търговище

Приложение № 6  - Преимуществен район на ІІ ОУ ”Н. Й. Вапцаров”  град Търговище

Приложение № 7  - Преимуществен район на ІІІ ОУ ”П. Р. Славейков” град Търговище

Приложение № 8  - Преимуществен район на  ІV ОУ ”Иван Вазов”  град Търговище

Приложение № 9  - Преимуществен район на  І СУ “Свети Седмочисленици” град Търговище

Приложение № 10  - Преимуществен район на ІІ СУ "Проф. Никола Мариновград Търговище

 Информация - изтегли

 

 

 

 

 

 

Протокол на Комисията по стипендиите по Наредбата  за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище от 15 май 2013 г. - изтегли

Протокол на Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище от 18 юни 2013 г.  - изтегли 

Протокол от Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, от 1 октомври 2013 г. - изтегли

Протокол от Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, от 13 май 2014 г. - изтегли

Протокол от Комисията по Наредбата за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби в община Търговище, 30 април 2015 г. -  изтегли

Протокол от Комисията по Наредбата за условията и реда за стимулиране на децата и младежите с изявени дарби от община Търговище  от 8 октомври 2015 г. - изтегли

Протокол от  Комисията по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, от 11 май 2016 г. - изтегли

Протокол от Комисията по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, от 11 юли 2016 г. - изтегли

Протокол от Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, публикуван на 17 октомври 2016 г.

Протокол от Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, публикуван на 15 май 2017 г.

Протокол от Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, публикуван на 13 октомври 2017 г.

Протокол от заседание на Комисията по стипендиите избрана от Общински съвет с Решение № 16 по Протокол № 4/28.01.2016 г., проведено на 9 май 2018 година

Протокол от заседанието на Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Търговище, от заседание, проведено на 8 октомври 2018 година

Протокол от извънредното заседание на Комисията по стипендиите по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Търговище, дата - 19 октомври 2018 година

Протокол за присъдени стипендии по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище -изтегли

 Публикуван на 11.10.2019 г.


Протоколи с имената на наградените по Наредбата за символиката на Община Търговище в областта на културата, образованието и науката 2014 г. - изтеглиизтегли

Списък с имената на наградените по Наредбата за символиката на Община Търговище в областта на културата, образованието и науката 2015 г. - изтегли