Професионална гимназия по електротехника и строителство
гр.Търговище – 7700, ул. “Ал.Стамболийски”№ 27, 649 45; 649 41

Професионална техническа гимназия "Цар Симеон Велики"
гр. Търговище - 7700, ул. “Ал.Стамболийски”№ 29, 648 83; 649 76

Професионална гимназия по земеделие
гр. Търговище - 7700, ул.”Митрополит Андрей” № 1, 628 06; 626 84

Помощно у-ще "д-р П. Берон"
гр. Търговище - 7700, ул.”Цар Симеон” № 7, 674 31

Помощно у-ще "Кирил и Методий"
с. Давидово - 7758, 672 78

Професионална гимназия по икономическа информатика - "Джон Атанасов"
гр. Търговище - 7700, ул.”Братя Миладинови” № 42, 643 09; 654 25

СУ за деца с увреден слух
гр. Търговище - 7700, ул.”Трети март” № 38, 640 99; 648 74

Професионална гимназия по туризъм и хранително - вкусови технологии
гр. Търговище - 7700, ул.”29-ти януари” № 10, 631 17; 634 19