I СУ "Св.Св. Седмочисленици"                                                                           
гр.Търговище - 7700, ул.”Капитан Данаджиев” №22, тел. 0601 6 30 70, 6 23 92

директор Севдалина Зафирова - sou1_tg@abv.bg

 

 

 

 II СУ "Проф. Никола Маринов"                                                                                                                          
гр. Търговище 7700, бул.”Трайко Китанчев” №39, тел. 0601 6 48 93, 6 49 60, 6 48 94

директор Анета Куманова - sou_2 @abv.bg

 

 

 

 

 


 

 

Спортно училище "Н.Симов"                                                             
гр.Търговище 7700, ул.”Цар Симеон” № 7, тел. 0601 6 56 02, 6 56 72

su_simov @abv.bg

 

 

 

 

 


 


I ОУ "Христо Ботев"  
гр.Търговище 7700, ул.”Иван Вазов” № 3, тел. 0601 6 25 29, 6 21 76, 6 23 70

директор Димитър Алексиев -  ou_1_tg @abv.bg

 

 

 

 

 II ОУ "Н.Й.Вапцаров"                                                                                          
гр.Търговище 7700, ул.”Руен” № 19, тел. 0601 6 49 36

директор Таня Петкова - ou_2_tg @abv.bg

 

 

 

 

 


 

 III ОУ "П.Р.Славейков"
гр. Търговище 7700, ул.”Бяло Море” № 24, тел. 0601 6 65 74, 6 54 39

директор Наталия Миланова - ou_3_tg@abv.bg

 

 

 

 


 


IV ОУ "Иван Вазов"
гр. Търговище 7700, кв. "Запад" 2, тел. 0601 6 49 85, 6 49 92

директор Бойка Сотирова - ou4.tg@abv.bg

 

 

 

 

 


ОУ “Хр.Ботев” с.Вардун - 


ОУ “Георги Сава Раковски” с.Г.Ново -
с.Г.Ново - 7880, 06064/273


ОУ “Свети Свети Кирил и Методий” с. Дралфа
с. Дралфа - 7870, 06027/373


ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Драгановец -
с.Драгановец - 7773, 06003/571


ОУ “Христо Ботев” с.Лиляк
с.Лиляк-7760, 06020/325


ОУ “Христо Ботев” с.Макариополско -
с.Макариополско -7750, 06026/241


ОУ “Паисий Хилендарски” с.Надарево
с.Надарево -7740, 06029/325


ОУ “Отец Паисий” с.Подгорица - 
с.Подгорица - 7768, 06023/225

 

 

Център за подкрепа за личностно развитие  - Търговище