2021 година

Препис от заповед РД-З-193/ 24.02.2021 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - училища

Информация за разпределение на средствата по училища по основен и допълнителен компонент на формулата за 2020 г. - делегирана  държавна дейност

Препис от заповед РД-З-192/ 24.02.2021 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - детски градини

Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2020 г. - делегирана  държавна дейност

Публикувани на 25.02.2021


2020 година

Препис от заповед З-01-135/ 24.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - училища
 
Информация за разпределение на средствата по училища по основен и допълнителен компонент на формулата за 2020 г. - делегирана  държавна дейност
 
Публикувани на 24.02.2020

 
Препис от заповед З-01-136/ 24.02.2020 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - детски градини
 
Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2020 г. - делегирана  държавна дейност
 
Публикувани на 24.02.2020

 
 
 
2019  година

Формули за разпределение на средствата за делегираните държавни дейности във Функция "Образование", както следва

 Публикувано на 27 февруари 2019


 

2018 година


  
Информация за разпределение на средствата по училища по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г.
 
Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г. - делегирана  държавна дейност
 
Информация за разпределение на средствата по детски градини по основен и допълнителен компонент на формулата за 2018 г. - местна дейност
 
Публикувана на 12 март 2018 година

 
Препис от заповед З-01-143/ 23.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - училища
 
Препис от заповед З-01-144/ 23.02.2018 г. на Кмета на община Търговище за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция образование - детски градини
 

Публикувани на 26 февруари 2018 година 


 2017 година

Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища