2019 година

Формули за разпределение на средствата за делегираната държавна дейност и местна дейност - Детски градини във Функция "Образование", както следва

 

 Публикувано на 27 февруари 2019


 

2017 година

Препис от заповед З-01-139/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - детски градини

Препис от заповед З-01-138/28.02.2017 за утвърждаване на формули за разпределение на средствата за делигираните държавни дейности във функция "Образование" - училища