График за работа на детските градини в община Търговище в неучебното време на учебната 2020/2021 г. 


Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

 Публикувани на 22.05.2020


Информирано съгласие родители

Публикувано на 22.05.2020


График за работа на общинските детските градини в периода на неучебното време на учебната 2018/2019 г.

Публикуван на 19.04.2019 г.


 Правила за организиране дейността на детските ясли и яслените групи към детски градини в град Търговище

Приложения към правилата

Публикувани на 13 февруари 2019 година


Информация за приема на деца в първа група и свободните места във  втора  и подготвителни  групи  по детски  градини за град Търговище

Публикувана на 4 юли 2017 г.


Регистър на детските градини на територията на община Търговище

Регистър на Центрове за подкрепа на личностно развитие 


 

 

ДГ № 1 "Веселушко" , Търговище

ул. "Трапезица" №18
0601635 38   
veselushko_49@abv.bg
 

 

 

 

 


 

ДГ № 2 "Осми март", Търговище 

ул. "Н. Рилски" №1

0601 624 60

8mart@mail.bg

 

 

 

 


 

ДГ № 3 "Здравец" с филиал в с. Разбойна                                                                                                

ул."Ст. Куцаров"№7

0601 63298

zdravetc_cdg@abv.bg

 

 

 

 


 

ДГ № 5 "Червената шапчица" с в филиал с. Стража                          

ул. "Л. Каравелов" № 29

0601 6 49 42

peta_gradina@abv.bg

 

 www.chervenashapka.wix.com/gradina

 


 

ДГ № 6 "Пролет", Търговище                                                                                                                   

ул. "Трети март"

0601 6 3895

telec13@abv.bg

 

 

 

 


 

ДГ № 7 "Снежанка", Търговище                                                                                                                                             

кв. "Запад 1"

0601 6 48 19

cdg_07@abv.bg

 

 dg7-snejanka.com

 

 


 

ДГ № 8 " Слънце" , Търговище                                                                                                                        

ул. "П.Р. Славейков" 28

0601 625 06

cdg8_slance@abv.bg

 

 

 

 http://dg8-slance.com/

 


 

ДГ №9 "Приказка"                                                                                        

кв. "Запад" 2

dg_9prikazka@abv.bg

0601 30654

 

 

 


 

 


 

ДГ "Пчелица", Търговище                                                                                                                                       

ул. "Н. Симов" №6

060163972

odzpchelica2007@gmail.com
 

 

 

dg-pchelitsa.webnode.ru

 


 

ДГ "Първи юни", с. Макариополско                                         

с. Макариополско

06026 2240

boteva_1@abv.bg
 

 

 

 

 


 

 

 ДГ "Първи юни", с. Руец 

с. Руец

06024 2225

 cdg_ruec@abv.bg

 

 

 http://dg-1uni-ruec.com/

 


 

 

 

ДГ №11 ДГ "Звънче"

ул. "Скопие" №6, ул. "Дунав"

0601 648 97

cdg_11_tg@abv.bg