ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото издание има за цел да запознае гостите на Традиционния пролетен панаир “Изложение Търговище” с основните моменти от възникването и развитието на този търговски форум през годините. Материалите, използвани при подготовката са публикувани по различно време в отделни специализирани издания или на страниците на периодичния печат. Много е писано за панаира през годините от чуждестранни пътешественици и български учени, от местни краеведи и изследователи на конкретните проблеми. Но вестник “Ески Джумайский панаир” - извънредно издание на Варненския научно-технически музей от м. май 1994г., заслужава особено внимание. В него, под редакцията на Св. Божинов, М. Жечева, Св. Аврамова, П. Стоянова са публикувани за пръв път много исторически източници по темата, неизвестни дотогава на широката публика.

Автор на изданието е Севин Савов а неговото реализиране стана възможно с методическата помощ на Държавен архив - Търговище, съдействието на отдел “Краезнание” на Регионалната библиотека и Община Търговище.