СТАТУТ
Статут, за стимулиране на участниците в Традиционен пролетен панаир "Изложение Търговище"

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯII. НАГРАДИIII. ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СТИМУЛИРАНЕIV. НОСЕНЕ И ПРАВА НА НАГРАДИТЕV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ