СПИСЪК  НА  СЪВЕТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ТЪРГОВИЩЕ

мандат  2019-2023 година

  

1.               

Актер Недретова Шакирова

ПП “Движение за права и свободи”

2.               

Алдин Андонов Топалов                

ПП “Движение за права и свободи”

3.               

Анета Иванова Куманова

ПП “ГЕРБ

4.               

Борис Костадинов Димитров

ПП “ГЕРБ

5.               

Бюлянт Бехти Бейтула

ПП “Движение за права и свободи”

6.               

Венцислав Маринов Илиев           

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

7.               

Весела Димова Василева

ПП “ГЕРБ”

8.               

Гергана Руменова Цонева

ПП “ГЕРБ”

9. Дарина Йорданова Костова ПП “ГЕРБ”

10.

Десислава Евгениева Петрова МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

11.            

Димчо Тодоров Димов

ПП “ГЕРБ”

12.            

Диян Русев Дечев

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

13.            

Емине Феимова Якубова

ПП “Движение за права и свободи”

14.            

Илия Светлозаров Илиев

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

15.            

Ипек Бюлентова Юсуфова

ПП “Движение за права и свободи”

16.            

Мария Димитрова Николова  

ПП “ГЕРБ”

17.            

Мехмед Орлинов Младенов

ПП “Движение за права и свободи”

18.            

Никола Стоянов Найденов

ПП “ГЕРБ”

19.            

Петър Данчев Илиев

МК “Движение ЗАЕДНО за промяна”

20.            

Пламен Владимиров Белколев

ПП “ГЕРБ”

21.            

Светослав Иванов Стефанов

МК “БСП за БЪЛГАРИЯ и АБВ”

22.            

Сейхан Ахмедов Салиев

ПП “Движение за права и свободи”

23.            

Синан Еролов Самиев

ПП “Движение за права и свободи”

24.            

Сунай Кемалов Хасанов

ПП “Движение за права и свободи”

25.            

Сюзан Сейфетинова Мехмедова

ПП “Движение за права и свободи”

26.            

Танер Исмаилов Ахмедов

ПП “Движение за права и свободи”

27.            

Таня Димитрова Станкова

ПП “ГЕРБ”

28.            

Тахир Джемалов Тахиров

ПП “Движение за права и свободи”

29. Теодора Владимирова Маринова ПП “Движение за права и свободи”

30.            

Тихомир Тошков Боев

ПП “ГЕРБ”

31.            

Турхан Билял Хаджиибрямолу

ПП “ГЕРБ”

32.            

Хамди Мехмедов Илиязов

ПП “Движение за права и свободи”

33.            

Христо Стойнев Харалампиев

ПП “ГЕРБ”

14 общински съветници от ПП “Движение за права и свободи”

  13 общински съветници от ПП “ГЕРБ”

  5 общински съветници от МК “БСП за България и АБВ”

  1 общински съветник от МК “Движение ЗАЕДНО за промяна”