Община Търговище

гр. Търговище
пл. ”Свобода”
тел.: 623 33
e-mail: obshtina@targovishte.bg
URL: https://www.targovishte.bg
Областна администрация - Търговище

гр. Търговище 7700
ул. ”Ст. Караджа” 2
тел.: 0601 62 358, 64 228, 64 386
факс: 0601 66 654
e-mail: oblast@elnics.com
РСПАБ (пожарна)

гр. Търговище 7700
бул. “Никола Маринов”
тел.: 0601 62 169, 67 738, 166
РДВР - Търговище

гр. Търговище 7700
ул."Спиридон Грамадов" №36
тел.: 166
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА: 6-00-91
e-mail: rdvr@tshte.net
“Електроразпределение - Варна” ЕАД, клон Търговище

гр. Търговище 7700
ул. ”Генерал Столетов”
тел.: 0601 62 286, факс: 0601 64 341
Окръжна прокуратура
гр. Търговище 7700
ул. ”П. Р. Славейков” 49
тел.: 0601 65 538, 63 216
Окръжен съд

гр. Търговище 7700
пл. ”Свобода”
тел.: 0601 62 024, 62 129
“Български пощи”

гр. Търговище 7700
ул. ”П.Р.Славейков” 41
тел.: 0601 62 000, 62 828
“ВиК” ООД

гр. Търговище 7700
бул. ”29-и януари”
тел.: 0601 6 20 75
e-mail: viktg@viktg.com