Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Уникален идентификатор на административната услуга - 1998


 

На основание:

  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б


Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец


Срок за изпълнение: веднага
Такса:  5.00 лв.

 


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>