Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ2. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък     

На основание на:

  • Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Необходими документи:
1. Заявление по образец

Срок за изпълнение: веднага
Такса:  5.00 лв.в.
 


<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>