Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.Административно - технически услуги
ТЕР�ТОР�АЛНО-СЕЛ�ЩНО УСТРОЙСТВО � АРХ�ТЕКТУРА
<< НАЗАД    < МЕНЮ >    НАЧАЛО >>