Търговище ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Център за административно обслужване
Работно време 08:30 - 17:00
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
Административно - технически услуги

За изискване на документи по служебен път
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ТЪРГОВИЯ
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ТРАНСПОРТ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ДРУГИ УСЛУГИ
ТАКСИ

НАЧАЛО >>